Hebt u een klacht? Wij verzoeken u ons hierover te informeren door onderstaand klachtenformulier. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen wanneer u van mening bent dat:

  • U schade hebt opgelopen of gekwetst bent door handelingen, uitingen of nalatigheid van Noordbeek of haar medewerkers;
  • Een vaktechnische uiting, zoals een door Noordbeek verstrekt certificaat of een door Noordbeek samengesteld rapport, niet correct is;
  • Noordbeek bij onderzoeken, certificeringen of het verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen niet de prestatie heeft geleverd die had mogen worden verwacht.
Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging en een kopie van uw bericht. U mag zo spoedig mogelijk van ons een reactie verwachten.

Beroepsprocedure

Een klager kan een beroepsprocedure starten door contact op te nemen met de directeur, de officemanager of de onafhankelijke derde, of via het onderstaand klachtenformulier.

De klachten- en beroepsprocedure van Noordbeek kunt u  hier downloaden.

Klachtenformulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Klacht

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Image
Wij streven 100% klanttevredenheid na. Is dit bij u onverhoopt niet het geval? Dan vernemen wij dat graag van u zodat we aan een oplossing kunnen werken.