Hebt u een klacht? Wij verzoeken u ons hierover te informeren door onderstaand klachtenformulier. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen wanneer u van mening bent dat:

  • U schade hebt opgelopen of gekwetst bent door handelingen, uitingen of nalatigheid van Noordbeek of haar medewerkers;
  • Een vaktechnische uiting, zoals een door Noordbeek verstrekt certificaat of een door Noordbeek samengesteld rapport, niet correct is;
  • Noordbeek bij onderzoeken of het verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen niet de prestatie heeft geleverd die had mogen worden verwacht.

Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging en een kopie van uw bericht. U mag zo spoedig mogelijk van ons een reactie verwachten.

De klachtenprocedure van Noordbeek kunt u hier downloaden.

Klachtenformulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Klacht

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Image
Wij streven 100% klanttevredenheid na. Is dit bij u onverhoopt niet het geval? Dan vernemen wij dat graag van u zodat we aan een oplossing kunnen werken.