Topmanagement houdt zich bezig met strategische beslissingen, waarbij IT soms een vitale rol speelt. Zo wordt daar de vraag gesteld: houden we de IT in eigen hand of gaan we over tot (gedeeltelijke) outsourcing? Wat zijn de financiële en beheersmatige afwegingen en, indien we tot uitbesteding overgaan, hoe houden we voldoende grip op de kwaliteit en de kosten? Beheersbaarheid van IT door topmanagement is een kritieke succesfactor voor vrijwel alle organisaties, maar een complexe aangelegenheid.

Image

Wat kunnen wij u bieden

  • Het adviseren over strategische IT gerelateerde vraagstukken of het vervullen van een klankbordrol voor dit soort vraagstukken.

De voordelen

  • U ontvangt een professionele en onderbouwde mening over IT-plannen waarmee het mogelijk is om op directieniveau het nut en noodzaak aan te tonen.