Skip to main content

Met behulp van een Business Impact Analyse (BIA) of een risicoanalyse verwerft u inzicht in de risico’s voor uw organisatie. Hiermee kunt u mogelijke financiële en imagoschade als gevolg van interrupties in uw bedrijfsproces voorkomen.

Door middel van een Business Impact Analyse (BIA) krijgt u inzicht in uw primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen, de afhankelijkheid van een correcte en tijdige uitvoering door IT-middelen en de gevolgen van eventuele niet-beschikbaarheid van die IT-middelen. Het resultaat van de BIA is een lijst van IT-middelen die relevant zijn voor het deelproces, met een BIV-classificatie (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) per IT-middel. U ontvangt een rapport met beschrijvingen van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen, de onderlinge verbanden, de afhankelijkheden van IT, de kwetsbaarheden en suggesties hoe de kwetsbaarheden zijn te verminderen.

Door een risicoanalyse worden bedreigingen en de potentiële schadelijke gevolgen indien die bedreigingen zich daadwerkelijk manifesteren, inzichtelijk gemaakt. Mogelijke bedreigingen zijn niet waargemaakte verwachtingen naar leveranciers, inbraken door hackers, DDoS-aanvallen, virusaanvallen, Trojaanse paarden, interne en externe fraude met gegevens en transacties, misbruik van onbeschermde achterdeuren in de systemen en netwerken, technische storingen, uitval van een rekencentrum, uitval van netwerken etc. Hierbij kan tevens gebruik worden gemaakt van externe informatiebronnen over dreigingen, zoals de OWASP Top-10 en NCSC Advisories. U ontvangt een rapport met de risico’s, de mogelijke impact op uw organisatie en aanbevelingen hoe u de risico’s kunt mitigeren.

Wat kunnen wij u bieden

  • Wij zijn gespecialiseerd in kwalitatieve BIA’s en risicoanalyses, waarbij de risico’s via professional judgment en op basis van de ervaring van de betrokkenen worden geschat en ingedeeld in categorieën. Door jarenlange ervaring op dit gebied kunnen wij u goed adviseren waarbij wij in overleg bekijken welke oplossingen voor uw organisatie het meest geschikt zijn.
  • Imago: Op het moment dat u gevoelige gegevens krijgt toevertrouwd, wilt u ervoor waken dat deze op straat komen te liggen. Inzicht of de vertrouwelijkheid van deze gegevens wordt gewaarborgd is op zo’n moment van belang;
  • Bedrijfscontinuiteit: Door vooraf inzicht te hebben in de risico’s die de bedrijfsvoering bedreigen, kunnen mitigerende maatregelen worden getroffen om de bedrijfscontinuiteit te waarborgen. Tevens is het mogelijk om de consequenties in te schatten en op basis van het belang van de bedrijfsprocessen, de prioriteit voor herstel te bepalen;
  • Arbeidsuren: Het analyseren en oplossen van problemen binnen bedrijfsprocessen kost veel menskracht. Het is efficiënter dergelijke problemen te voorkomen door meer uren te besteden aan een goed ontwerp en inrichting, dan achteraf tijdrovende analyses en reparaties te moeten uitvoeren;
  • Positiviteit: De betrokken medewerkers staan positiever tegenover het preventief treffen van de vereiste maatregelen en het opleveren van een gedegen en betrouwbaar IT-middel, dan het achteraf ‘brandjes blussen’;
  • Risicobeheersing: brengt alle kansen en risico’s bij elkaar, verbindt deze en presenteert een integraal beeld ter besluitvorming voor het lijnmanagement en de bestuurders. Dit laat eilanden verdwijnen en bevordert de samenwerking en het vertrouwen.

Contact

Noordbeek B.V.
Rijndijk 235
2394 CD Hazerswoude
KvK 33265070

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© Noordbeek B.V. All rights reserved.